500 181 747 Facebook markos@markos.net.pl
Filtruj produktySortowanie wg.:

Zakres cenowy:IGNIS 2040
Cena netto: 900,00 zł
Cena brutto: 1107,00 zł


Opis produktu

Mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040 jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych.
Umożliwia ona włączanie dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych oraz przekazywanie sygnałów do systemu monitoringu pożarowego. Wykonana w technice montażu powierzchniowego, wyposażona w rozbudowane układy diagnostyki i samokontroli, gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę systemu wczesnego ostrzegania o pożarze.
Centrala jest przeznaczona do zabezpieczania niewielkich obiektów np. magazynów, sklepów, małych biur, wyniesionych obiektów (kontenerów) telekomunikacyjnych itp.

Na liniach dozorowych centrali mogą pracować:
a/ czujki pożarowe szeregu 40 (ewentualnie 30):
 •     optyczne dymu DUR,
 •     optyczne dymu DOR,
 •     jonizacyjne dymu DIO,
 •     nadmiarowo-różniczkowe ciepła TUP,
 •     optyczno-temperaturowa DOT,
 •     temperaturowo-płomieniowa TOP,
 •     płomienia (ultrafiolet) PUO,
 •     iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta),
 •     liniowe dymu DOP
b/ ręczne ostrzegacze (przyciski) pożarowe:
 •     wnętrzowe ROP-63,
 •     zewnętrzne ROP-63H.

Charakterystyka produktu
 •     4 lub 6 linii/stref dozorowych (istnieje możliwość zamiany 2 linii alarmowych, które mogą pracować jako linie dozorowe) z możliwością włączenia w każdą linię do 32 czujek pożarowych lub jednej czujki liniowej dymu lub do 10 ręcznych ostrzegaczy pożarowych;
 •     2 linie do zewnętrznych sygnalizatorów, które mogą być zamienione na 2 linie dozorowe;
 •     wyjścia przekaźnikowe z każdej linii dozorowej do sterowania urządzeń zewnętrznych (do 6 szt.);
 •     1 wyjście przekaźnikowe alarmu ogólnego;
 •     1 wyjście przekaźnikowe uszkodzenia ogólnego;
 •     1 wyjście USB do współpracy z komputerem PC;
 •     wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych 24 V;
 •     zasilacz sieciowy z automatycznym ładowaniem rezerwowej baterii akumulatorów;
 •     wewnętrzna bateria akumulatorów dla zasilania rezerwowego przez 72 h (od 3,2 Ah do 7 Ah);
 •     ciągła kontrola baterii z automatycznym odłączeniem i sygnalizacją przy jej rozładowaniu;
 •     zegar czasu rzeczywistego;
 •     pamięć 999 zdarzeń;
 •     możliwość zaprogramowania alarmowania dla każdej linii jako:
 •     jednostopniowe lub dwustopniowe zwykłe,
 •     jednostopniowe ze wstępnym kasowaniem,
 •     jednostopniowe ze współzależnością strefowo-czasową;
 •     programowanie czasów opóźnienia wyjść do monitoringu;
 •     programowanie pracy centrali w trybie: opóźnienia aktywne/blokowane;
 •     ciągła kontrola sprawności linii dozorowych, sygnałowej na przerwę, zwarcie i doziemienie;
 •     możliwość blokowania wyjść do monitoringu i do sygnalizatorów akustycznych;
 •     możliwość wyłączania linii dozorowych;
 •     możliwość testowania elementów sygnalizacyjnych i czujek na liniach dozorowych;
 •     cztery poziomy dostępu do elementów obsługowych centrali przy użyciu kodów dostępu wpisywanych z klawiatury centrali;
 •     komunikatywne opisy i funkcjonalne elementy obsługowe;
 •     sygnalizacja ogólna POŻAR ze wskazaniem strefy (linii), w której powstał pożar;
 •     sygnalizacja ogólna USZKODZENIE z odczytem szczegółów na wyświetlaczu LCD;
 •     małe wymiary (z wewnętrzną baterią zasilania rezerwowego);
 •     estetyczna obudowa, w pastelowym kolorze.
Kontakt
"MARKOS" - ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE
tel.kom. 500 181 747
e-mail: markos@markos.net.pl
www.markos.net.pl